مورد حادثه :ایست قلبی تنفسی
نتیجه :احیای قلبی تنفسی موفق با تایید پزشک
انتقال :بیمارستان دکتر غرضی

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان درساعت 6:25 روز جمعه 9 اردیبهشت ۱۴۰۱طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی کاهش سطح هوشیاری مرد50ساله که در کمترین زمان آمبولانس نجف شهر به محل حادثه اعزام شد.ابتدا سطح هوشیاری وعلائم حیاتی(تنفس-نبض* بیمار چک گردید، بیمار فاقد هرگونه پاسخ دهی(هوشیاری) و علائم حیاتی بوده که سریعا CPR (احیای قلبی ریوی ) با فشردن قفسه سینه شروع شد.
در ادامه مانیتورینگ بیمار با دستگاه AED (دستگاه خودکار شوک) انجام گردید و فشردن قفسه سینه و اقدامات مدیریت راه هوایی (Oral airway) دارو درمانی شامل اکسیژن تراپی و آمپول اپی نفرین شروع وهمراه با مدیریت راه هوایی انجام شده و شوک 200 ژول به دلیل ریتم قابل شوک در دو مرحله شوک در آمبولانس دریافت کرده که نبض خودبخودی بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان برگشت،پایش و مدیریت راه هوایی و مراقبت های لازم تا رسیدن بیمار به مرکز درمانی انجام شد و با تحویل بیمار به بیمارستان اقدامات پیشرفته راه هوایی (لوله گذاری ،اتصال بیمار به ونتیلاتور) در بیمارستان توسط همکاران بیمارستان انجام گرفته است .
این ماموریت را آقایان جواد اکبری نسب و میثم عباسی از پایگاه نجف شهر انجام دادند.