شنبه     29/شهریور/1399 

اخبار و رویدادها

IMAGE
تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین
IMAGE
درنشست صمیمانه مدیرعامل  گهرزمین با کارکنان این شرکت مطرح شد:
IMAGE
مدیر عامل شرکت گهرزمین در دیدار با مدیران این شرکت مطرح کرد:
IMAGE
مدیرعاملی میرزایی در گهرزمین رسمیت یافتپس از اعلام در سایت کدال، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سیرجان نیز مدیرعاملی وحید میرزایی را در...
IMAGE
  پس از سالها انتظار اتفاق افتاد: انتصاب مدیران متخصص بومی در گهر زمین پس از انتصاب دکتر وحید میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین، طی...
IMAGE
خدمت رساني مطلوب به شهروندان مهمترين هدف تمامی دستگاه های اجرایی و امدادی 

گزارش تصویری