چهارشنبه     29/دی/1400 

اخبار و رویدادها

IMAGE
مدیرعامل گهرزمین مطرح کرد : توجه ویژه به رفع موانع تولید و تحرک اقتصادی در گهرزمین
IMAGE
انتصابی دیگر در شرکت سنگ آهن گهرزمینمدیر حوزه مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین منصوب شد.
IMAGE
توسعه در گهرزمین کلید خوردجلسه انعقاد قرارداد مشاور پروژه های خطوط کنسانتره و گندله شرکت گهرزمین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل...
IMAGE
تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین
IMAGE
درنشست صمیمانه مدیرعامل  گهرزمین با کارکنان این شرکت مطرح شد:
IMAGE
مدیر عامل شرکت گهرزمین در دیدار با مدیران این شرکت مطرح کرد:

گزارش تصویری