کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شد/ میانگین سن جمعیت در شرایط باروری است

حسام‌الدین علامه ، سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان:
در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شد و این امید را زنده کرد که رشد جمعیت ایران به سمت صفر و منفی شدن نرود.
اکنون میانگین سنی جمعیت ۳۳ سال است که بهترین سن باروری است. پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۳۰ رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود اما با این روند با گذشت ۱۰ سال ممکن است رشد جمعیت دیگر متوقف نشود.