پایگاه خبری سیرجان تیتر

پایگاه خبری سیرجان تیتر مجوز رسمی خود را در تاریخ 1394/10/28 از معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ثبت 76598 دریافت کرده است .

آدرس دفتر : سیرجان / مجتمع مهر/ طبقه دوم / لاین آسمان دو / پلاک 2188

تلفن تماس : 42283148-034

 

 

 

عارف شاکرمی پور
سردبیر پایگاه خبری سیرجان تیتر
شروع فعالیت رسانه ای از سال 1390

خبرنگاری ؛ حرفه ای که شب و روز ندارد و جامعه  نیاز به آن را مستلزم خود می داند . منعکس کردن وقایع همراه با تدوین صحیح ، عزم راسخ و صبر زیاد باید از آن خبرنگار و قلمش باشد و قلم آن از دامن صداقت به پا خیزد .

پایگاه خبری سیرجان تیتر بعد از دریافت مجوز رسمی خود در تاریخ  28/10/1394  از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور فعالیت خود را شروع کرده است .
اعضای تحریریه این مجموعه با هدف عمل به رسالت اجتماعی خود صادقانه قلم می زنند و سعی بر این دارند که گوشی شنوا و زبانی گویا در جامعه باشند .
رسانه بر خط سیرجان تیتر یکی از مهم ترین مولفه های خود در عرصه اطلاع رسانی را اهمیت به خواسته ها ومشکلات مردم میداند که میخواهند بازگو شوند .

 

                                                                           

                    میلاد انداچه : خبرنگار ، عکاس و گزارشگر