با حضور استاندار کرمان، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و شماری از مسوولان جلسه بررسی وضعیت خسارات سرمازدگی باغات کشاورزی استان کرمان در محل وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است