درخشش سیرجان در سی و سومین جشنواره امتنان ازنخبگان جامعه کاروتولید استان کرمان

سی وسومین جشنواره امتنان ازنخبگان جامعه کاروتولید استان کرمان در حالی برگزار شدکه نمایندگان واحدهای تولیدی شهرستان سیرجان ۱۱عنوان برتررا به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان؛ با شروع ثبت نام جهت سی‌وسومین جشنواره امتنان ازنخبگان جامعه کاروتولید توسط اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان کرمان؛ اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان با توجه به فاکتورهای موجود اقدام به شناسایی و ثبت نام از کارگران، گروه کاران و واحدهای نمونه درسایت نمود و ماحصل آن منجر به کسب ۱۱عنوان برتر شد.

جشنواره امتنان هرساله از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به منظور معرفی کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان دربخش های مختلف برگزار می گردد.

 لازم به ذکراست ازشهرستان سیرجان موارد ذیل بعنوان نفرات برتر معرفی شدند:

۱_شرکت معدنی وصنعتی گل گهر بعنوان کارفرمای سلامت محور برتراستانی ومعرفی به کمیته ملی

۲_شرکت توسعه آهن وفولادگل گهر بعنوان کارفرمای سلامت محور برتراستانی

۳_شرکت سنگ آهن گهرزمین بعنوان کارفرمای سلامت محور برتراستانی

۴_مجتمع جهان فولاد سیرجان بعنوان‌کارفرمای سلامت محور برتراستانی

۵_آقای حسین کاظمی ازشرکت آرمان‌گهربعنوان کارگر برترنمونه استانی ومعرفی به کمیته ملی دربخش صنعت

۶_آقایان سیدهادی شاهچراغی ومهدی دیانت پور ازشرکت سنگ آهن گهرزمین بعنوان گروه کاربرترنمونه استانی ومعرفی به کمیته ملی دربخش صنعت

۷_آقایان امین شکاری،مهدی علی محمدی، محمدکاظم ستوده نیا،سعیدشیبانی نژاد، احسان بهرنگ ازشرکت فولاد سیرجان ایرانیان بعنوان گروه کارنمونه منتخب استانی دربخش صنعت

۸_شرکت گهرروش سیرجان بعنوان واحدنمونه برتراستانی ومعرفی به کمیته ملی دربخش صنعت

۹_شرکت تعاونی تولید روستایی سیرجان بعنوان واحدنمونه منتخب استانی دربخش کشاورزی

۱۰_شرکت تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان بعنوان واحدنمونه منتخب استانی دربخش خدمات

۱۱_شرکت توسعه آهن وفولادگل گهر بعنوان واحدنمونه منتخب استانی دربخش صنعت