هشت هزار تن شمش بلوم ۵SP شرکت جهان فولاد سیرجان برای تحویل در روز ۲۶ شهریور در بورس کالا معامله شد.

به گزارش معدن۲۴، این محصول به حجم هشت هزار تن با قیمت پایه ۲۰۱ هزار و ۳۵۱ ریال در کیلوگرم عرضه شد که ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن تقاضا برای آن وجود داشت.
در نهایت هشت هزار تن از شمش بلوم ۵SP جهان فولاد سیرجان با نرخ پایانی ۲۰۱ هزار و ۹۳۷ ریال در کیلوگرم برای تحویل در روز ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲ با متوسط رقابت ۲۹ صدم درصد معامله شد.