رضا یوسفی:
هنگام وقوع حوادث مردم همکاری کنند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان از عدم همکاری بعضی شهروندان هنگام وقوع حوادث گلایه کرد و با اشاره به حادثه اخیر آتش‌گرفتن تانکر حامل سوخت، بیان کرد: شدت این حادثه زیاد بود و مردم ازدحام کرده بودند.‌ برخی از زیر نوار خطر رد می‌شدند یا با در دست‌داشتن سیگار روشن می‌خواستند از نزدیک حادثه را ببینند.
آتش‌پاد‌سوم رضا یوسفی به مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، گفت: آتش‌‌نشانان وظیفه‌شان امداد و نجات است و شرایط ایمنی را می‌دانند؛ اما در حوادثی مثل حریق که احتمال انفجار می‌رود، برخی از مردم همکاری نمی‌کنند. در چنین مواقعی آتش‌نشانان هم باید مراقب ایمنی مردم باشند و هم در اطفا حریق دقت کنند.
وی از مردم درخواست کرد: در چنین مواقعی برای جلوگیری از بروز حادثه‌ای دیگر به دلیل رعایت شرایط ایمنی با فاصله گرفتن از محل حادثه، آتش‌نشانان را یاری کنند