راه اندازی واحد دختران در دانشکده فنی و حرفه ای جنوب الزامی است.

نرجس بهرآسمانی با بیان این مطلب در جلسه امضای تفاهم نامه با آموزشکده فنی دختران الزهرا کرمان خواستار پیگیری سریعتر این موضوع توسط ریاست دانشکده کرمان برای رفع مشکلات دختران جنوب استان شد.
مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان با توجه به علاقمند بودن دختران به تحصیل و مهارت آموزی در جنوب استان که متاسفانه به دلیل بعد مسافت ، کمبود خوابگاه و... پس از مقطع دیپلم ترک تحصیل می کنند افزود: ادامه تحصیل به همراه داشتن مهارت برای دختران آنان را برای زندگی بهتر آماده می کند.
قابل ذکر است این تفاهم نامه با هدف مهارت آموزی زنان شاغل و خانواده های ایشان با هدف توانمند سازی شاغلین در حوزه های مختلف مهارتی برای دختران و بانوان سراسر استان منعقد گردید.