کشف 34کیلو تریاک در سیرجان
به گزارش معاونت اجتماعی سیرجان ؛ فرمانده انتظامی سیرجان ازعملیات ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر وکشف34کیلوتریاک دراین شهرستان خبرداد.

سرهنگ محمدرضاایران نژاد درباره این خبرگفت:درراستای مبارزه بی امان باسوداگران مرگ وباندهای واردکننده ی مواد افیونی ماموران پلیس این شهرستان ازخبری مبنی بربارگیری وحرکت یک محموله موادمخدر توسط قاچاقچیان به شهرستان سیرجان مطلع شدند.
وی ضمن تشکیل به تیم های عملیاتی ازماموران پلیس مبارزه باموادمخدر،افزود:ماموران کنترل راههای مواصلاتی رامدنظرقرارداده ویک دستگاه خودروی پژو405مربوط به سوداگران مرگ راشناسایی ومتوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد:دراین عملیات،34کیلوتریاک کشف و 2قاچاقچی نیزدستگیرشدند.