پس از سالها انتظار اتفاق افتاد: انتصاب مدیران متخصص بومی در گهر زمین

پس از انتصاب دکتر وحید میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین، طی احکامی از سوی مدیرعامل شركت
۴ مدیر جدید معرفی شدند.


بر اساس این احکام که به صورت جداگانه صادر گردید است آقایان: مهندس محمد بهنیا بعنوان معاون اداری و پشتیبانی؛ مهندس شهرام نیکویان به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل؛ مهندس محسن نجف آبادی به عنوان سرپرست سایت و مهندس توحید قاسمی نیز به عنوان سرپرست مدیریت فن آوری و ارتباطات منصوب گشته اند. نکته کلیدی و حائز اهمیت در صدور این احکام عدم نگاه صرفا بومی گرایی به انتصابات بوده است و در احکام صادر شده علاوه بر بومی گزینی؛ تخصص گرایی و شایسته سالاری نیز به وضوح ملاحظه میشود. بنظر میرسد با توجه به موج رضایتی که از سوی بدنه کارگری پس از اعلام خبر این انتصابات شاهد آن هستیم و با توجه به مقبولیت و محبوبیتی که این مدیران در بدنه کارگری شرکت گهر زمین طی سالهای اخیر کسب کرده اند باید منتظر روزهای خوش آتیه مدیریتی برای دکتر میرزایی در این شرکت بود.کما اینکه هنوز ابتدای راه هستیم و انتظار انتصابات تازه، چندان دور از ذهن نیست .