راه اندازی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در جریان بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی گهران گفت:
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران با موفقیت با شبکه سراسری انتقال نیروی برق کشور سنکرون گردید.

 
جمشید ملارحمن گفت: بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران که توسط شرکت گهر انرژی سیرجان با سرمایه گذاری بالغ بر 135 میلیون یورو احداث شده است با ظرفیت نامی 160 مگاوات به شبکه انتقال نیروی برق کشور پیوست و با راه اندازی این فاز از پروژه، ظرفیت نامی این نیروگاه به 500 مگاوات رسید. راه اندازی این بخش از نیروگاه به جهت عدم نیاز به سوخت و استفاده از خروجی اگزوزهای واحدهای گازی جهت تولید برق و افزایش راندمان نیروگاه بسیار حائز اهمیت بوده است که این مهم با تلاش و پیگیری مداوم و همه جانبه شرکت گهر انرژی سیرجان و پشتیبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به سر منزل مقصود رسیده است.
 
وی افزود: سرمایه گذاری کل طرح بالغ بر 280 میلیون یورو است و احداث این نیروگاه در منطقه استراتژیک معدنی و صنعتی گل گهر بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند در توسعه و شکوفایی صنعت منطقه علی الخصوص شکل گیری قطب فولاد سازی کشور در منطقه گل گهر بسیار راهگشا باشد. همچنین فاز دوم این نیروگاه که بلوک دوم و سوم سیکل ترکیبی آن را شامل می‌شود در حال عبور از مراحل مطالعاتی است که امید است تا پایان سال جاری، اجرایی گردد. این نیروگاه در حال حاضر انرژی تولیدی خود را تحویل شبکه سراسری انتقال نیروی برق کشور می‌دهد و از این حیث نیز سهم به سزایی در افزایش تولید نیروی برق در سطح ملی دارد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در راستای عمل به وظایف ملی خود از تمامی طرح های توسعه منطقه که هر یک به نوبه خود گام‌های موثری در اعتلای صنعت کشور هستند پشتیبانی خواهد نمود و به یاری خداوند و اتکا به دانش متخصصین منطقه، هر روز شاهد پیشرفت بخش های مختلف در صنعت منطقه خواهیم بود.