آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه1402شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)به شماره ثبت 3191و شناسه ملی 10630161649  

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 8 خرداد ماه 1403در استان تهران، شهر تهران به آدرس ميدان ونک -بزرگراه شهيد حقاني - بعداز کتابخانه ملي - جنب روگذر شهيد همت غرب - سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  1) استماع گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402.2) تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402.3) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.4) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403 .5) تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.6) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1402.7) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1403.8) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی 1403.9) تعیین اعضای حقوقی هیئت مدیره.10) سايرمواردي که تصمیم گیری در مورد آن درصلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه مي‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :  * با توجه به ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار،حضور سهامداران درجلسه مجمع،با شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي امکان پذيرخواهد بود.

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یارسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،حضور به هم رسانند.

لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ 07/03/1403 در پرتال سهامداران به نشانی www.sjsco.ir قابل دسترسی بوده و همچنین از ساعت 9:30 صبح سه شنبه مورخ 08/03/1403 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی،شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند تقاضا می گردد که از طریق نشانی www.sjsco.ir با مجمع در ارتباط باشند.هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)