همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور  بازدید کارشناسان

مدیریت غذا و دارو و حوزه بازرسی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به همراه نمایندگان اداره تعزیرات‌حکومتی و اداره صمت از داروخانه ها و مراکز عرضه تجهیزات پزشکی به منظور نظارت بر فروش ماسک و اقلام بهداشتی صورت گرفت