امنیت کودکان در چهارشنبه آخر سال چهار گامی که باید برای امنیت کودکان در چهارشنبه آخر سال برداریم

اصولاً تأمین کردن امنیت کودکان در شب چهارشنبه آخر سال کار ساده ای نیست چون هم به وقت نیاز دارد و هم به حوصله و دقت. به خصوص وقتی که مسئول تأمین امنیت کودک یا نوجوانتان باشید. البته نه این‌که آنقدر هم سخت باشد که هیچ کاری از دستتان بر نیاید. برای افزایش ضریب امنیت فرزندانتان در چهارشنبه آخر سال  امسال ما برای شما چند پیشنهاد داریم:
شادی کردن را به او یاد بدهید اگر به رفتار نوجوانان و جوانان که چهارشنبه آخر سال  را به صحنه کارزار تبدیل می‌کنند، دقت کرده باشید، احتمالاً متوجه سرگردانی آنها بین هیجانات مختلف شان شده اید. اغلب آنها به نیت شادی کردن وارد گود می شوند؛ اما به تدریج به سمت ابراز خشونت و کارهای پُرخطر حرکت می‌کنند. برای مثال وسایل آتش زا را به سمت دیگران پرتاب می‌کنند و یا به اموال عمومی آسیب می‌زنند. بدون شک یکی از دلایل این مسئله آن است که آنها با هیجاناتشان آشنایی پیدا نکرده اند، شیوه های صحیح ابراز هیجان را نیاموخته اند و بلد نیستند که چطور باید شادیشان را ابراز کنند. بنابراین مهم‌ترین مسئله این است که شما به عنوان پدر یا مادر، فرزندتان را با شیوه‌های سالم ابراز شادی آشنا کنید. برای مثال به او یاد بدهید که رفتارهایی که برای دیگران مزاحمت و یا خطر ایجاد می‌کنند، شادی محسوب نمی شوند و یا همنوا شدن با کسانی که شادی را با خشونت می آمیزند، خارج از اصول شادی کردن است.
ابتکار عمل به خرج بدهید برای چهارشنبه آخر سال برنامه داشته باشید. به خصوص سعی کنید فرزندانتان را از محیط‌های مخاطره آمیز دور کنید و با جایگزینی بهتر و مفرح تر او را راضی و شاد نگه دارید. برای مثال اگر جایی را سراغ دارید که فرزندانتان بتوانند در محیطی امن تر این مراسم را اجرا کنند به آنجا بروید. در صورت امکان بهتر است با چند خانواده دیگر که ترجیحاً فرزندی هم سن و سال فرزند شما دارند هماهنگ کنید و ترتیب یک دورهمی دوستانه را بدهید.
نظارت داشته باشید اغلب به والدین توصیه می‌شود که به صورت غیرمستقیم روی رفتار فرزندان نوجوانشان نظارت داشته باشند، اما در مورد شب چهارشنبه آخر سال این نظارت باید شکل مستقیم داشته باشد. فرزند شما نیاز به قانون دارد؛ قانون درباره این‌که مجاز است برای این شب چه چیزهایی بخرد و یا مجاز است در چه جمع هایی حاضر شود. و این هنر شما است که بتوانید در عین مهربان بودن، مقتدر هم باشید و با مهرتان او را تابع قوانینتان کنید.
با او همراهی کنید مسئولیت شما تا وقتی که مراسم چهارشنبه آخر سال به پایان برسد ادامه دارد. بنابراین در طی این مدت فرزندتان را همراهی کنید. همراهی به این معنا که سعی کنید خودتان را به اقتضائات سنی او نزدیک کنید، با او وارد بازی شوید و مراقب باشید که هیجانات او از مسیر صحیح خارج نشود.