جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور: بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی هر گونه استفاده دستگاه های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه ها از شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع است.

بنابراین با توجه به تعطیلات مراکز آموزشی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا هر گونه آموزش از راه دور از طریق این شبکه ها ممنوع است و باید بر بستر شبکه های اجتماعی داخلی باشد.