انتصابی دیگر در شرکت سنگ آهن گهرزمین مدیر حوزه مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین طی حکمی از سوی مهندس وحید میرزایی مدیرعامل گهرزمین مهندس رضا یوسفی به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل این شرکت منصوب گردید.