مدیرعامل گهرزمین مطرح کرد : توجه ویژه به رفع موانع تولید و تحرک اقتصادی در گهرزمین

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین صبح امروز در نشست های جداگانه ای با حضور مهندس وحید میرزایی مدیرعامل و جمعی از مدیران این شرکت،موانع و مشکلات حوزه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسات مدیران شرکت گهرزمین با طرح مشکلات حوزه کاری خود با مدیر عامل جدید شرکت، راهکارهای کارشناسی خود را برای برون رفت از موانع کاری و عملیاتی و ارتقای بهره وری بیان نمودند. در ادامه وحید میرزایی مدیر عامل گهرزمین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت توجه به جهش تولید و لزوم تحرک بیشتر اقتصادی، بر رفع موانع تولید در بخشهای مختلف شرکت گهرزمین تاکید نمود.