شنبه     29/شهریور/1399 

تغییر در ترکیب هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمیندرنشست صمیمانه مدیرعامل  گهرزمین با کارکنان این شرکت مطرح شد:مدیر عامل شرکت گهرزمین در دیدار با مدیران این شرکت مطرح کرد:مدیرعاملی میرزایی در گهرزمین رسمیت یافت پس از اعلام در سایت کدال، اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سیرجان نیز مدیرعاملی وحید میرزایی را در گهرزمین به رسمیت شناخت و ثبت شد. 

پس از سالها انتظار اتفاق افتاد: انتصاب مدیران متخصص بومی در گهر زمین

پس از انتصاب دکتر وحید میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهر زمین، طی احکامی از سوی مدیرعامل شركت
۴ مدیر جدید معرفی شدند.خدمت رساني مطلوب به شهروندان مهمترين هدف تمامی دستگاه های اجرایی و امدادی توصیه های معاونت اجتماعی پلیس سیرجان در خصوص کلاهبرداری کارت به کارت